Klantenservice2018-03-26T16:10:29+00:00

Voor iedereen die zich inschrijft voor bijvoorbeeld een opleiding of een evenement gelden algemene voorwaarden. Hieronder worden een aantal belangrijke bepalingen uitgelicht.

Informatie over de koop van een dienst op Hoogsensitief.nu

Prijzen van de diensten

  • De prijzen van de diensten die worden aangeboden op Hoogsensitief.nu zijn inclusief btw en inclusief verdere bijkomende kosten.

Recht van ontbinding/ herroeping

  • Afnemers van een dienst of een evenement hebben het recht om de aankoop zonder opgaaf van reden te ontbinden tot 14 dagen na de aankoop.
  • De afnemer kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door het modelformulier van herroeping in te vullen en te versturen (per briefpost of per e-mail).
  • Binnen 14 dagen nadat Hoogsensitief.nu in kennis is gesteld van de wens om de overeenkomst te ontbinden zal het aankoopbedrag aan de afnemer terugbetaald worden.

Aansprakelijkheid

  • Hoogsensitief.nu treedt op als bemiddelaar tussen de aanbieder en de afnemer.
  • Afnemers regelen, indien ze hier gebruik van willen maken, hun recht van ontbinding met Hoogsensitief.nu. Zie recht van ontbinding/herroeping.

Klachten

  • Bij klachten en tekortkomingen met betrekking tot de dienst dient de afnemer rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder.
ALGEMENE VOORWAARDEN AFNEMERS