Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Beeldenrijk: Kinderen die zowel Hoogsensitief als (Hoog)Begaafd zijn – Gerarda van der Veen

De indruk bij velen is dat hoogsensitiviteit slechts betrekking heeft op de zintuiglijke en emotionele waarneming (met vaak overprikkeling tot gevolg) en niets van doen heeft met leren, leerproblemen of een bepaalde (hoge) intelligentie. In het boek Het hoogsensitieve kind van Elaine N. Aron, het standaardwerk over hooggevoelige kinderen, is weinig over een combinatie gevoeligheid/hoge intelligentie terug te vinden. Dat is opmerkelijk en, zo heeft Aron later aangegeven, ‘ironisch’, gezien het feit dat zij haar onderzoek naar hooggevoeligheid is begonnen bij hoogbegaafdheid. Tijdens het onderzoek merkte zij de vele overeenkomsten op tussen die twee aspecten. Ze zag echter ook dat de talenten van deze kinderen niet of nauwelijks tot ontplooiing kunnen komen door hun emotionele aard. In deze brochure staat een groep kinderen centraal met een directe en complexe wisselwerking tussen een grote gevoeligheid, een hoge intelligentie en een visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking (‘beelddenken’). Deze kinderen zijn intelligent, begaafd, sensitief, creatief, intuïtief en talentvol, maar we zien hen ook vaak onderpresteren. Beeldenrijk gaat in op de herkenning en begeleiding van deze groep kinderen.

BESTEL VOOR € 7,50 BIJ HET LIHSK