Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Gevoeligheid in de  klas – Gerarda van der Veen

Boek over hoe om te gaan met hoogsensitieve en hoogstimulatieve kinderen in de klas. De auteur maakt onderscheid in leerlingen die ‘stil’-gevoelig (hoogsensitief) en die ‘druk’- gevoelig (hoogstimulatief) zijn. Een dergelijk onderscheid is gewenst, omdat de aard van de gevoeligheid verschilt en daarmee ook de aanpak en de houding naar de leerling toe.
KOOP NU BIJ BOL.COM