Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Hoogsensitiviteit als kwaliteit – Gerarda van der Veen

Bij een kind is de kwaliteit van hoogsensitiviteit in potentie aanwezig. De houding van ouders (en leerkrachten) ten opzichte van de eigenschap is van groot belang. Groeit hoogsensitiviteit uit als een kracht of als een kwetsbaarheid? Gerarda van der Veen moedigt je in deze brochure aan om rekening te houden met de gevoeligheid van je kind, maar ook weer niet zodanig dat je je kind gaat beschermen. Want wist je dat je met een te beschermende houding de kracht van hoogsensitiviteit net zo goed ondermijnt als iemand die de eigenschap negeert en streng is?

In deze brochure legt Gerarda van der Veen uit hoe je een hoogsensitief kind begeleidt, zodat hij de kwaliteit van zijn gevoeligheid kan ontwikkelen. Vijf artikelen en twee blogs zijn in deze brochure bijeen gebracht, met als rode draad ‘hoogsensitiviteit als kwaliteit’. De artikelen en blogs zijn eerder gepubliceerd in verscheidene magazines en komen via deze brochure beschikbaar voor een groter publiek.

BESTEL VOOR € 7,50 BIJ HET LIHSK