Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Ieder kind in z’n eigen kracht – Carla Muijsert-van Blitterswijk

Meer en meer kinderen krijgen een label, bijvoorbeeld hoogbegaafd, adhd of autististisch. Vaak ligt hieraan de onbekendheid van opvoeders en hulpverleners met de gevolgen van een veranderend bewustzijn ten grondslag. Hooggevoelige kinderen zijn kwetsbaarder en zij zullen sneller verschijnselen van stress en depressie laten zien. Dit boek helpt om de kinderen van deze tijd beter te begrijpen en te begeleiden. De cases en de bijna-doodervaringen plus de liefdevolle kennis en benadering van kinderen, maken dit boek interessant en lezenswaardig. Ouders en andere opvoeders zullen sommige ervaringen van hooggevoelige kinderen verrast herkennen. Het boek legt uit waar (on)gewenst gedrag vandaan komt en bevat veel ervaringsvoorbeelden om de situatie duidelijk te schetsen. 
KOOP NU BIJ BOL.COM