Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

`n Geniale Genius – Wilfred Leonardo Bastiani

Vele Hoogbegaafden en HoogSensitieven hebben zelf weinig tot geen kennis van het fenomeen HB-ers en HS-ers wat bij hen speelt. Het beeld dat het fenomeen bij de meeste mensen oproept, is namelijk die van een hoge Intelligentie of Intelligence Quotient. Kazimierz Dabrowski geeft met zijn onderzoeken andere inzichten aangaande HoogBegaafdheid en HoogSensitiviteit. Hij breidt dit uit tot een vijftal dimensies. Zijn uitgangspunt hierbinnen is dat emotie de motor van een ieders ontwikkeling is. Dat geldt voor ieder mens, dat geldt nog vele malen sterker bij de HB-er en HS-er. De inzichten vanuit het fenomeen kunnen de HB-er en HS-er en de omgeving dichter bij elkaar brengen. Herkenning en daarmee bewustwording komt van binnenuit het individu zelf. Dat is de voornaamste stap. Daarna onze directe omgeving.

KOOP NU BIJ BOL.COM