Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Ontdekkingsreis hoogsensitiviteit – Anke Weber Smit

In dit boek biedt de auteur op een toegankelijke en praktische manier informatie over wat (hoog)sensitiviteit is en hoe je je potentieel ermee kunt verhogen. Ze geeft de lezer handvatten en oefeningen voor een evenwichtig leven onder eigen regie. Ze beschrijft twee types hoogsensitieve personen (HSP) die behoorlijk van elkaar verschillen en onthult de belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig leven als HSP. Vervolgens wordt ingegaan op thema’s als gezondheid, welzijn en hoe je anders om kunt gaan met je eigen gedachten en gevoelens. Relevante interacties tussen lichaam en geest en wat er gebeurt als je overprikkeld raakt worden toegelicht. Je ontdekt hoe je je innerlijke saboteur kunt transformeren en kracht herwinnen, en hoe je je plek in relaties en in de maatschappij kunt innemen. Denk aan belangrijke onderwerpen als energie-uitputters vermijden, goede contacten stimuleren en assertiever zijn.
Ook schrijft ze over hoe een HS-kind leert, hoe het de dagelijkse drukte van school en vrije tijd kan ervaren en hoe het geholpen kan worden daar mee om te gaan.
Tot slot wordt het vinden van geschikt werk behandeld.
Doordat dit boek ook de biologische kant van hoogsensitiviteit belicht, geeft het een duidelijk en veelomvattend beeld van wat deze eigenschap betekent. En door de ervaringsverhalen die in ieder hoofdstuk opgenomen zijn, biedt het boek veel herkenbaarheid. Een helder, waardevol en vooral heel praktisch boek.

KOOP NU BIJ BOL.COM