Project Description

Terug naar het boekenoverzicht

Zo Ben Ik, Werkboek Voor Hoogsensitieve Kinderen – Gerarda van der Veen

In dit werkboek komen kinderen in aanraking met allerlei facetten van hoogsensitiviteit, en ontdekken spelenderwijs: zo ben ik. In de oefeningen is steeds gekozen voor een afwisseling tussen talige en creatieve werkvormen. Kinderen kunnen zelfstandig of samen met een volwassene aan de slag met dit boek – thuis, op school of in werkgroepjes. Leeftijdsindicatie: kinderen van 4-6 jaar onder begeleiding van een volwassene, kinderen vanaf 6 à 7 jaar zelfstandig.

BESTEL VOOR € 9,50 BIJ HET LIHSK